Kweekvisie

Onze doelstelling is een zo compleet mogelijke postduif te kweken, die met name op de dagfond kan excelleren. Om dat doel te bereiken, hanteren wij een aantal kweekprincipes. Het uitgangspunt is daarbij om te beginnen met uitstekend basismateriaal. Wij vinden het van het grootste belang om duiven te gebruiken die afstammen van dominante verervers! Om die reden hebben we eerst gekeken naar nationale en internationale topduiven die dat hebben waargemaakt. Uit kinderen van hen hebben we duiven aangeschaft. Of, indien mogelijk, uit de toppers zelf! Een voorwaarde hierbij is dat (half) broers of zussen of ouders le prijzen hebben gevlogen in groot verband o.a. provinciale, afdelings en/of Npo vluchten, zodat we zeker weten zo dicht mogelijk bij de dominante genen te zitten.

Our goal is to design as complete as possible racing pigeon, which can excellently excite the one day distance. To achieve that goal, we use a number of breeding principles. The starting point is to start with excellent basic material. We think, it is of the utmost importance to use pigeons, born from dominant winners! For that reason, we first looked at national and international top pigeons who did that. We bought pigeons from children of them. Or, if possible, from the toppers themselves! One condition is that (half) brothers or sisters or parents have raced great first prices in large races, including provincial and / or national races, so we are sure to be as close as possible to the dominant genes.

Internationale topverervers. Veel van hun kleinkinderen bevolken het kweekhok. In alle gevallen zijn er tevens dichtbij in de familie topprestaties geleverd!!
Heeft u een vraag? Neem direct contact op
Scroll naar boven